Hifa-Oil

Prodaja

Prodaja i distribucija „bijelih derivata“

Prodaja i distribucija „bijelih derivata“

Prodaja i distribucija „bijelih derivata“

Kompanija je utemeljena na potpuno avangardnim principima rada na tržištu u odnosu na tadašnje stanje, koji su se ogledali kroz sigurnost i pouzdanost u snabdijevanju, kvalitetnoj i brzoj isporuci derivata, konstantnom dostupnošću, mladim i sposobnim domaćim kadrovima, prihvatljivom cjenovnom politikom i fleksibilnošću u odnosu na poslovne partnere. Ovo su principi koji su zadržani do današnjih dana i predstavljaju konstantu u sistemu rada Hifa-Oil-a.

Zahvaljujući pridržavanju gore navedenih principa, Hifa-Oil je nakon osnivanja, svake poslovne godine ostvarivala sve bolje poslovne rezultate u segmentu prodaje bijelih derivata, nudeći na tržištu uvijek kvalitetne bijele derivate iz više izvora snabdijevanja, a sve u zavisnosti od želja i potreba poslovnih partnera. Veoma brzo je postala prepoznatljiv brend na naftnom tržištu, poželjan u ulozi kako dobavljača, tako i distributera za veliki broj bosansko-hercegovačkih benzinskih stanica, ali i drugih privrednih subjekata, institucija i javnih preduzeća

Od 2006. godine prodajni bilans bijelih derivata ove kompanije je već prerastao druge do tog trenutka prisutne distributere, tako da je Hifa-Oil ušla u kategoriju vodećih distributera bijelih derivata na tržištu Bosne i Hercegovine. Naredne godine donose još izraženiji uspon, sa prodajom od preko 100.000 tona bijelih derivata. Veoma uspješne godine su 2015., 2016. i 2017. godina, u kojima je Hifa-Oil uprkos turbulencijama na domaćem i svjetskom naftnom tržištu ostvarila dobre poslovne rezultate. U 2016. godini ostvarena je prodaja od preko 220.000 tona bijelih derivata, pored svim okolnostima koje su usložnjavale snabdijevanje derivatima. Napravljen je iskorak i u smislu izvoza bijelih derivata iz BiH. Trenutno, Hifa-Oil čvrsto drži veoma važno mjesto među vodećim distributerima i snabdijevačima bijelim derivatima u našoj zemlji. Hifa-Oil je poželjan poslovni partner kako kod svih rafinerija u okruženju, tako i kod benzinskih stanica, građevinskih firmi, industrijskih postrojenja te državnih institucija i javnih preduzeća. Uvijek imamo alternativnu opciju u snabdijevanju, te se lako snalazimo u složenim situacijama nastalim usljed nestašice derivata na tržištu ili drugih tržišnih poremećaja. Dosadašnjim prisustvom na tržištu bijelih derivata, dokazali smo privrženost poslovnim partnerima ne samo kroz kvalitetno i sigurno snabdijevanja derivatima, već i kroz jednu savjetodavnu formu sa određenim važnim infromacijama prema partnerima, što u konačnici za njih polučuje bolje poslovne rezultate. Hifa-Oil ne odustaje od svog cilja, navedenog na početku ovog teksta, već odgovorno stojimo iza naših poslovnih odluka. Vjerujemo da ćemo zajedno sa našim poslovnim partnerima nastaviti razvijati kvalitetne međusobne odnose saradnje i povjerenja.

Povezani sadržaj

Nursan Trailers
Nursan Trailers

Nursan Trailer je proizvođač poluprikolica od 1991.godine. Iz svog proizvodnog asortimana nude cisterne za prijevoz crnih i bijelih derivata, cisterne za prijevoz plina, cisterne i bulkeri za prijevoz cementa i drugih praškastih materija kao i sve druge vrste tankera i cisterni za drumski saobraćaj. Do sada su njihovi proizvodi isporučeni u 23 zemlje Europe, Azije i Afrike.

Pročitaj više
LPG i JET gorivo
LPG i JET gorivo

HIFA OIL je u veoma kratkom vremenu postala i značajan snabdjevač LPG i auto plina za potrebe kupaca na tržištu Bosne i Hercegovine i veoma brzo zauzela jednu od ključnih pozicija u snabdjevanju ovim derivatom.

Pročitaj više
Prodaja i distribucija bitumena i mazuta
Prodaja i distribucija bitumena i mazuta

Prateći potrebe tržišta HIFA-OIL je svoje aktivnosti i pažnju, pored prometa lakih derivata fokusirala i na prodaju bitumena te je prvenstveno zahvaljujući maksimalno odgovornom pristupu i ozbiljnom radu tokom proteklih godina, stekla status najvećeg uvoznika, izvoznika i distributera bitumena u našoj državi.

Pročitaj više
Prodaja i distribucija „ Petrohemijskih proizvoda“
Prodaja i distribucija „ Petrohemijskih proizvoda“

S ciljem proširenja poslovanja i ulaska  nove industrijske grane Uprava Hifa-Oila je odlučila da formira sektor koji će se baviti prodajom i distribucijom petrohemijskih proizvoda na tržištu Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja.

Pročitaj više

Članice grupacije HIFA OIL