Hifa-Oil

O nama

O nama

O nama

O nama

HIFA - OIL doo Tešanj posluje kao najznačajniji privatni naftni distributer u Bosni i Hercegovini. Tokom višedecenijskog iskustva od 2002. godine i kontinuiranog rasta izgrađeno je partnerstvo i povjerenje sa skoro 250 partnera u ovoj branši. Danas HIFA - OIL pokriva preko 20% tržišta BiH i sa preko 337.000 hiljada tona nafte i derivata distribuiranih u 2020. godini.

HIFA - OIL, najveći privatni naftni distributer, od početka svog osnivanja razvija dva osnovna poslovna pravca: „bijeli“ derivati koji uključuju dizel, benzin i lož ulje, JET, LPG i „crni“ derivati koji se odnose na bitumen i mazut. Osim toga, ulazi i u nove segmente poslovanja koji su komplementarni osnovnoj djelatnosti, a gdje petrohemija i plin igraju značajnu ulogu. Pokrivanjem ovih bitno različitih tržišnih područja naftnih derivata omogućava nam se i disperzirana struktura tržišta i progresivniji razvoj.

Novi i različiti zahtjevi tržišta, kao i povećanje kapaciteta ponude u regionu podstakli su HIFA - OIL da kao domaća naftna kompanija 2009. godine svoje poslovanje ipak proširi i na tržišta regije uključujući i tržište Evropske Unije.
U 2020. godini promet na ino-tržištu iznosio je 52,245 tone, gdje je najviše derivata izvezeno u Makedoniju sa 37,15% izvoza. Pored Makedonije tu je i Slovenija, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo kao i Turska, Njemačka, Austrija, USA, UAE sa ostalih 62,85% izvoza.

HIFA - OIL je, osim veleprodaje, u posljednje 3 godine prisutna i u maloprodaji sa 15 benzinskih pumpi u BiH. Lokacije benzinskih pumpi obuhvataju gradove širom BiH i to: Banovići, Teslić, Sarajevo, Busovača, Rudo, Živinice, Gračanica 2 objekta, Doboj, Maglaj, Gradačac, Hrasnica, Brčko, Bijeljina 2 objekta. Osim toga, jedina smo privatna naftna kompanija koja je prisutna i na tržištu Crne Gore sa 3 objekta. Mreža benzinskih pumpi će se nastaviti širiti u narednom periodu kako u BiH tako i u Crnoj Gori.

Ozbiljnost poslovanja ogleda se i u portfoliu HIFA - OIL-a d.o.o. Tešanj gdje kao kupce posebno ističe NATO snage, sa kojima imamo zaključene ugovore o snabdjevanju i distribuciji svih vrsta derivata, uključujući i avio benzin za njihove potrebe.Hifa Oil je već poznata kao lider u snabdijevanju nafte i naftnih derivata sa skladišnim kapacitetima od preko 30 miliona litara što se odnosi na Terminale za gorivo u Zenici i Prijedoru, kao i Terminal u Vogošći.

HIFA - OIL je od 2017. godine snabdjevač JET gorivom (kerozin koji koriste avioni za svoj rad) najvećih svjetskih kompanija na Internacionalnom aerodromu Sarajevo, kao i na Aerodromu Tuzla. 2020. godine prodato je 9,681 tona Jet-A1 čime je HIFA - OIL dokazala da veoma dobro kotira i na ovom aspektu poslovanja.

HIFA - OIL svoje poslovanje je uskladila sa najvećim svjetskim standardima podrazumjevajući i Euro standard koji obuhvata sistem upravljanja kvalitetom ( ISO 9001 certifikat) i zaštitom okoliša ( ISO 14001 certifikat ), te takvo poslovanje je potvrđeno od renomirane certifikacijske kuće TUV Bajern Sava. Također, HIFA – OIL član je državne i federalne asocijacije distributera nafte i naftnih derivata, te član Udruženja privrednika Biznis centar jelah – Tešanj.

Važimo kao siguran i pouzdan partner, te smo dugo vremena u kategoriji vodećih uvoznika, izvoznika i distributera naftnih derivata na teritoriji BiH, a prema relevantnim pokazateljima među 10 najvećih kompanija u BiH, računajući sva ekonomska područja i aktivnosti.

Vaša HIFA - OIL - Energija koja pokreće!

Povezani sadržaj

Članice grupacije HIFA OIL