Hifa-Oil

O nama

O nama

O nama

O nama

HIFA – OIL doo Tešanj posluje kao jedan od najznačajnijih distributera naftnih derivata u Bosni i Hercegovini. Tokom višedecenijskog iskustva od 2002.godine i kontinuiranog rasta izgrađeno je partnerstvo i povjerenje sa skoro 200 kompanija u ovoj branši. Danas HIFA – OIL pokriva preko 20% tržišta BiH i sa ukupno 300.000 hiljada tona derivata distribuiranih u 2017.godini od čega je preko 150 hiljada tona putnih bitumena i mazuta. HIFA – OIL od početka svog osnivanja razvija dva osnovna poslovna pravca: „bijeli“ derivati (dizel, benzin i lož ulje, JET, LPG ) i „crni“ derivati (bitumen i mazut), no ulazi i u nove segmente poslovaja koji su komplementarni osnovnoj djelatnosti ( petrohemija i sl.) . Pokrivanje ovih bitno različitih tržišnih područja omogućava nam se i disperzirana struktura tržišta i progresivniji razvoj.

Do 2009.g. HIFA-OIL je poslovala isključivo u Bosni i Hercegovini (kao uvoznik i distributer na domaćem tržištu).Međutim, trendovi, zahtjevi tržišta i povećanje kapaciteta ponude u regionu uticali su na novi odgovor firme: nastup na tržištima regije uključujući i članice Evropske unije.

U 2017.g. više od 85.000 tona derivata je plasirano u susjednim zemljama uključujući zemlje Evropske unije poput Austrije, Slovenije, Hrvatske, ali i zemlje Balkana, sve do Albanije. Već više od 3 godine HIFA OIL je izašla i izvan okvira BIH sa „ bijelim naftnim derivatima te je uspostavljena saradnja i ostvarena prodaja „ bijelih derivata“ izvan tržišta Bosne i Hercegovine što predstavlja dodatni iskorak u distribuciji naftnih derivata koje ostvaruje HIFA OIL. Duže vremena spadamo u kategoriju vodećih uvoznika, izvoznika i distributera naftnih derivata na području BiH, te prema relevantnim pokazateljima među 10 top firmi u BiH, računajući sve privredne oblasti i djelatnosti.

U svom portfoliu Hifa-Oil d.o.o. Tešanj kao kupce posebno ističe NATO snage, sa kojima imamo zaključene ugovore o snabdjevanju i distribuciji svih vrsta derivata (uključujući i avio goriva) za njihove potrebe. Poslovanje sa navedenim partnerima, podrazumjeva prolazak rigorozne procedure učešća na tenderima, a kasnije i proceduru potpisivanja ugovora, te realizaciju predmetnih ugovora, što dokazuje naše mogućnosti da ispoštujemo sve zahtjeve poslovnih partnera.

Osim toga 2017.godina je bila značajna i sa aspekta ulaska i jačanja HIFA OIL-a u dijelu snabdjevanja JET gorivom najvećih svjetskih avio kompanija na Sarajevskom aerodromu koji je takođe podrazumjevao vrlo intezivne i ozbiljne pripreme kako bi se zadovoljili standardi kompanija poput Turkish airlinesa, Fly Dubaia, Wizzaira, Luftansa Group ...
HIFA - OIL svoje poslovanje je uskladila sa najvećim svjetskim standardima podrazumjevajući sistem upravljanja kvalitetom ( ISO 9001) i zaštitom okoliša ( ISO 14001) te takvo poslovanje je potvrđeno od renomirane certifikacijske kuće TUV Bajern Sava.

HIFA – OIL je član državne i federalne asocijacije distributera nafte i naftnih derivata, te član Udruženja privrednika Biznis centar jelah – Tešanj.


Ovlašteni špediter

Sve izraženija potreba za pravovremenim odgovorima tržištu je bila osnovni pokretač za formiranje vlastite špediterske ispostave čime se omogućio ubrzani lanac snabdijevanja prema klijentima. Efektivnost i brzina prilikom međunarodnog transporta je jedna od prednosti koju svaka odgovorna kompanija mora imati a naše stručno osposobljeno osoblje pružit će Vam sve informacije vezane za provođenje carinskog postupka, savjete za primjenu carinskih i drugih propisa vezanih za uvoz i izvoz roba, tarifiranje roba i izdavanje certifikata.

Povezani sadržaj

Članice grupacije HIFA OIL