Hifa-Oil

O nama

O nama

O nama

O nama

HIFA – OIL doo Tešanj posluje kao jedan od najznačajnijih distributera naftnih derivata u Bosni i Hercegovini. Tokom višedecenijskog iskustva od 2002.godine i kontinuiranog rasta izgrađeno je partnerstvo i povjerenje sa skoro 200 kompanija u ovoj branši. Danas HIFA – OIL pokriva preko 20% tržišta BiH i sa preko 337.000 hiljada tona derivata distribuiranih u 2020.godini.

HIFA – OIL od početka svog osnivanja razvija dva osnovna poslovna pravca: „bijeli“ derivati (dizel, benzin i lož ulje, JET, LPG ) i „crni“ derivati (bitumen i mazut), no ulazi i u nove segmente poslovanja koji su komplementarni osnovnoj djelatnosti ( petrohemija i sl.) . Pokrivanjem ovih bitno različitih tržišnih područja omogućava nam se i disperzirana struktura tržišta i progresivniji razvoj.

Novi i različiti zahtjevi tržišta, kao i povećanje kapaciteta ponude u regionu podstakli su HIFA – OIL da 2009.godine svoje poslovanje proširi na tržišta regije uključujući i tržište Evropske Unije.
U 2020.godini promet na ino-tržištu iznosio je 52,245 tone, gdje je najviše derivata izvezeno u Makedoniju sa 37,15% izvoza. Pored Makedonije tu je i Slovenija, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo kao i Turska, Njemačka, Austrija, USA, UAE sa ostalih 62,85% izvoza.

Ozbiljnost poslovanja ogleda se i u portfoliu Hifa-Oil d.o.o. Tešanj gdje kao kupce posebno ističe NATO snage, sa kojima imamo zaključene ugovore o snabdjevanju i distribuciji svih vrsta derivata (uključujući i avio goriva) za njihove potrebe.
Jedna od važnijih godina poslovanja jeste i 2017.godina kada je HIFA – OIL ušla na tržište JET goriva, gdje je započela sa snabdijevanjem JET gorivom najvećih svjetskih kompanija na Sarajevskom aerodromu. 2018. godine HIFA – OIL zaključuje saradnju o snabdijevanju i Aerodroma Tuzla.Samo 2020.godine prodato je 9,681 tona Jet-A1 čime je HIFA – OIL dokazala da veoma dobro kotira i na ovom aspektu poslovanja.


HIFA - OIL svoje poslovanje je uskladila sa najvećim svjetskim standardima podrazumjevajući sistem upravljanja kvalitetom ( ISO 9001) i zaštitom okoliša ( ISO 14001) te takvo poslovanje je potvrđeno od renomirane certifikacijske kuće TUV Bajern Sava.


Također, HIFA – OIL član je državne i federalne asocijacije distributera nafte i naftnih derivata, te član Udruženja privrednika Biznis centar jelah – Tešanj.


Dugo vremena smo u kategoriji vodećih uvoznika, izvoznika i distributera naftnih derivata na teritoriji BiH, a prema relevantnim pokazateljima među 10 najvećih kompanija u BiH, računajući sva ekonomska područja i aktivnosti.

Povezani sadržaj

Članice grupacije HIFA OIL