Hifa-Oil

O nama

O nama

O nama

O nama

HIFA - OIL d.o.o Tešanj posluje kao najznačajniji privatni naftni distributer u Bosni i Hercegovini. Tokom višedecenijskog iskustva od 2002. godine i kontinuiranog rasta izgrađeno je partnerstvo i povjerenje sa skoro 2500 partnera u ovoj i drugim djeltnostima i sektorima koji su dio kompanije. Danas HIFA - OIL pokriva preko 25% tržišta BiH i sa preko 310.000 hiljada tona nafte i naftnih derivata distribuiranih u 2021. godini.

HIFA - OIL, najveći privatni naftni distributer, od početka svog osnivanja razvija dva osnovna poslovna pravca: „bijeli“ derivati koji uključuju dizel, benzin i lož ulje, JET, LPG i „crni“ derivati koji se odnose na bitumen i mazut. Osim toga, ulazi i u nove segmente poslovanja koji su komplementarni osnovnoj djelatnosti, a gdje petrohemija i plin igraju značajnu ulogu.

Novi i različiti zahtjevi tržišta, kao i povećanje kapaciteta ponude u regionu podstakli su HIFA - OIL da kao domaća naftna kompanija 2009. godine svoje poslovanje ipak proširi i na tržišta regije uključujući i tržište Evropske Unije. Poslovanje na 10 tržišta EU i Jugoistočne Evrope svrstava kompaniju među najznačajnije distributere, prepoznate od strane partnera koji zahtjevaju ozbiljan i odgovoran pristup u poslovnom odnosu.

HIFA - OIL je, osim veleprodaje, u posljednje 3 godine prisutna i u maloprodaji sa 16 benzinskih pumpi u BiH. Lokacije benzinskih pumpi obuhvataju gradove širom BiH i to: Banovići, Teslić, Sarajevo, Busovača, Rudo, Živinice, Gračanica, Doboj, Maglaj, Gradačac, Hrasnica, Brčko, Bijeljina i Bosanski Šamac. Osim toga, jedina smo privatna naftna kompanija koja je prisutna i na tržištu Crne Gore sa 8 objekta koji se nalaze u Podgorici, Danilovgradu, Tivtu, Budvi, Nikšiću i Sutomoru. Mreža benzinskih pumpi će se nastaviti širiti u narednom periodu kako u BiH tako i u Crnoj Gori.

Ozbiljnost poslovanja ogleda se i u portfoliu HIFA - OIL-a d.o.o. Tešanj gdje kao kupce posebno ističe EUFOR snage, sa kojima imamo zaključene ugovore o snabdjevanju i distribuciji svih vrsta derivata, uključujući i JET gorivo za njihove potrebe. HIFA – OIL je već poznata kao lider u snabdijevanju nafte i naftnih derivata sa skladišnim kapacitetima od preko 34 miliona litara što se odnosi na Terminale za gorivo u Zenici i Prijedoru, kao i Terminal u Vogošći i novim terminalima u Sarajevu.

HIFA - OIL je od 2017. godine snabdjevač JET gorivom najvećih svjetskih kompanija na Međunarodnim aerodromima u Sarajevu i Tuzli, te aerodromu Banja Luka. Kroz kvalitetne izvore snabdjevanja, obučen i stručan kadar, dovoljne logističke i kamionske kapacitete, sa gradnjom najsavremenijeg terminala u Sarajevu kompanija ostaje na tragu sigurnog, pouzdanog i dugoročnog snabdjevača aerodroma i avio kompanija koje operiraju u BIH.

2021. godina je veoma značajna godina za kompaniju u dijelu širenja poslovanja. Formiranjem sektora za projektovanje, prodaju i ugradnju solarnih panela i trgovinu električnom energijom prepoznata je potreba za korištenjem obnovljivih izvora energije odnosno energije budućnosti. Značajan iskorak je napravljen u dijelu dobijanja zastupništva kod poznatih kompanija Huawei i Longi i prepoznavanje kompanije kao lidera u ovom i spomenutim sektorima. Pokrivanjem ovih bitno različitih tržišnih područja omogućava nam se i disperzirana struktura tržišta i kupaca i progresivniji razvoj.

HIFA - OIL svoje poslovanje je uskladila sa najvećim svjetskim standardima podrazumjevajući i standard koji obuhvata sistem upravljanja kvalitetom ( ISO 9001 certifikat) i zaštitom okoliša ( ISO 14001 certifikat ), te takvo poslovanje je potvrđeno od renomirane certifikacijske kuće TUV Bajern Sava.

Također, HIFA – OIL član je državne i federalne asocijacije distributera nafte i naftnih derivata, te član Udruženja privrednika Biznis centar Jelah – Tešanj.

Važimo kao siguran i pouzdan partner, te smo dugo vremena u kategoriji vodećih uvoznika, izvoznika i distributera naftnih derivata na teritoriji BiH, a prema relevantnim pokazateljima među 10 najvećih kompanija u BiH, računajući sva ekonomska područja i aktivnosti.

Povezani sadržaj

Transport
Transport

HIFA-OIL trenutno posjeduje 67 aktivnih voznih jedinica opremljenih za transport nafte i naftnih derivata. Pored njih, posjeduje i vozila za prijevoz mazuta i bitumena. Sve autocisterne su opremljene za eko utovar naftnih derivata u skladu sa EU standardima.

Pročitaj više

Članice grupacije HIFA OIL