Hifa-Oil

Želite saznati više o našoj ponudi?

Posjetite našu kontakt stranicu i javite nam se direktno preko forme. Mi ćemo Vam se obratiti u što kraćem roku.

HIFA OIL pokriva ....

H HIFA – OIL doo HIFA – OIL doo Tešanj posluje kao jedan od najznačajnijih distributera naftnih derivata u Bosni i Hercegovini. Tokom višedecenijskog iskustva od 2002.godine i kontinuiranog rasta izgrađeno je partnerstvo i povjerenje sa skoro 200 kompanija u ovoj branši. Danas HIFA – OIL pokriva preko 20% tržišta BiH i sa ukupno 350.000 hiljada tona derivata distribuiranih u 2018.godini od čega je preko 155 hiljada tona putnih bitumena i mazuta. HIFA – OIL od početka svog osnivanja razvija dva osnovna poslovna pravca: „bijeli“ derivati (dizel, benzin i lož ulje, JET, LPG ) i „crni“ derivati (bitumen i mazut), no ulazi i u nove segmente poslovaja koji su komplementarni osnovnoj djelatnosti ( petrohemija i sl.) . Pokrivanje ovih bitno različitih tržišnih područja omogućava nam se i disperzirana struktura tržišta i progresivniji razvoj.

Pročitaj više

Najnoviji sadržaj

Certifikati

Sastavni dio planske poslovne politike HIFA OIL d.o.o., između ostalog jeste permanentna izgradnja unificiranog sistema upravljanja kvalitetom i okolišem, kojim imamo za cilj da u narednom periodu postanemo promotorima intenzivne izgradnje pozitivnih poslovnih odnosa koji će biti nosioci poslovnog ambijenta u kojem će svi biti zadovoljni izgradnjom interaktivnih odnosa po principu.

Prodaja i distribucija bitumena i hidrokrekovanih baznih ulja

Prateći potrebe tržišta HIFA-OIL je svoje aktivnosti i pažnju, pored prometa lakih derivata fokusirala i na prodaju bitumena te je prvenstveno zahvaljujući maksimalno odgovornom pristupu i ozbiljnom radu tokom proteklih godina, stekla status najvećeg uvoznika, izvoznika i distributera bitumena u našoj državi.

Članice grupacije HIFA OIL