Hifa-Oil

Tržišta

Promet naftnim derivatima u inostranstvu

Promet naftnim derivatima u inostranstvu

Promet na ino-trzistu - 2020.jpg - Promet naftnim derivatima u inostranstvu

Crna Gora 2675.94 3.04
Kosovo 3813.04 4.33
Hrvatska 22642.0 25.70
Srbija 1065.74 1.21
Makedonija 4135.71 4.69
Austrija 29012.46 32.93
Slovenija 24537.5 27.85
Slovačka 75.68 0.09
Albanija 152.32 0.17
UKUPNO 88110.43 100.00

Povezani sadržaj

Članice grupacije HIFA OIL