Hifa-Oil

Novosti

Kompanija Hifa-Oil d.o.o. Tešanj sektor Euro Solar je finalizirala projekat izgradnje fotonaponske elektrane SE BCC SARAJEVO

Kompanija Hifa-Oil d.o.o. Tešanj sektor Euro Solar je finalizirala projekat izgradnje fotonaponske elektrane SE BCC SARAJEVO

Kompanija Hifa-Oil d.o.o. Tešanj sektor Euro Solar je finalizirala projekat izgradnje fotonaponske elektrane SE BCC SARAJEVO

Kompanija Hifa-Oil d.o.o. Tešanj sektor Euro Solar je sa kompanijom Bingo d.o.o. Tuzla okončala projekat izgradnje fotonaponske elektrane SE BCC SARAJEVO na objektu trgovačkog centra Bingo City Centar SARAJEVO. Radi se o fotonaponskoj elektrani koja će se koristiti za vlastite potrebe trgovačkog centra BCC Sarajevo.

Fotonaponska elektrana koja je puštena u pogon 1.6.2022. godine na površini od cc 10.000m2 je instalisane snage 1,3 MW. Korišteni su paneli proizvođača LONGI nominalne snage 450 W zadnje tehnologije, kao i inverteri proizvođača HUAWEI nominalne snage 100kW AC.

Ovim strateškim pristupom kompanija Bingo d.o.o. će troškove električne energije svesti na minimum pri izgradnji fotonaponskih elektrana na maloprodajnim objektima.

Kompanija Hifa-Oil d.o.o. kao lider u distribuciji opreme za izgradnju fotonaponskih elektrana klijentima nudi kompletnu uslugu „KLJUČ U RUKE“.

Hifa-Oil d.o.o. je ovlašteni distributer LONGI – jednog od TOP 5 najvećih proizvođača solarnih panela u svijetu, te HUAWEI i SMA – dva najveća proizvođača solarnih invertera kako za velike fotonaponske sisteme, tako i za male sisteme - domaćinstva.

Kompanija Bingo d.o.o. Tuzla je prepoznala ozbiljnost sektora Euro Solar u okviru kompanije Hifa-Oil koja u narednom periodu najavljuje ekspanziju u izgradnji fotonaponskih/solarnih elektrana na području Bosne i Hercegovine i regije, te također ekspanziju u trgovini električnom energijom.

Napominjemo, kompanija Hifa-Oil d.o.o unutar Grupacije preko svojih sestrinskih firmi, Euro-Metali d.o.o. i Euro-Roal d.o.o. oformila je proizvodnju konstrukcija za fotonaponske elektrane, konstrukcija za zemlju, kao i konstrukcije za fotonaponske elektrane na krovovima.

Hifa Oil x Euro Solar – Nova energija koja pokreće!

Povezani sadržaj

Članice grupacije HIFA OIL