Hifa-Oil

Markets

Turnover of petroleum products abroad

Turnover of petroleum products abroad

2.jpg - Promet naftnim derivatima u inostranstvu
2.jpg


Crna Gora 2675.94 3.04
Kosovo 3813.04 4.33
Hrvatska 22642.0 25.70
Srbija 1065.74 1.21
Makedonija 4135.71 4.69
Austrija 29012.46 32.93
Slovenija 24537.5 27.85
Slovačka 75.68 0.09
Albanija 152.32 0.17
UKUPNO 88110.43 100.00

Related content

Members of HIFA OIL corporation