Hifa-Oil

Novosti

J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o Sarajevo i Hifa Oil d.o.o proširili ponudu u dijelu snabdijevanja aviona

J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o Sarajevo i Hifa Oil d.o.o proširili ponudu u dijelu snabdijevanja aviona

J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o Sarajevo i Hifa Oil d.o.o proširili ponudu u dijelu snabdijevanja aviona

Međunarodni aerodrom Sarajevo je u saradnji sa kompanijom Hifa Oil, proširio ponudu u dijelu snabdijevanja aviona koji koriste avio-benzin.
Naime, korisnicima usluga Međunarodnog aerodroma Sarajevo će od 01.07.2022. ,osim JET A-1 koji je do sada bio u ponudi, biti omogućeno korištenje i avio-benzina (BMB 98).
Snabdijevanje će se vršiti Hifa Oil avio-cisternom, predviđenom za avio-benzin (BMB 98) koji je u skladu sa certifikatom kvalitete.

Povezani sadržaj

Članice grupacije HIFA OIL