Select your Country: Bosnia | Austria | Slovenia | Croatia | Serbia | Montengro | Kosova | Albania | Macedonia | Bulgaria | Romania | Hungary | الامارات | Other(ENG)

Profil

HIFA – OIL doo Tešanj posluje kao jedan od najznačajnijih distributera naftnih derivata u Bosni i Hercegovini. Tokom 14 godina iskustva i kontinuiranog rasta izgrađeno je partnerstvo i povjerenje sa sa skoro 200 kompanija u ovoj branši. Danas HIFA – OIL pokriva 15% tržišta BiH sa 300 hiljada tona derivata distribuiranih u 2015.godini od čega je preko 114 hiljada tona putnog bitumena i mazuta.

HIFA – OIL razvija dva osnovna poslovna pravca: „bijeli“ derivati (dizel, benzin i lož ulje) i „crni“ derivati (bitumen i mazut).
Pokrivanje ova dva bitno različita tržišna područja omogućava disperziranu strukturu tržišta i progresivniji razvoj.

Brigom o kvalitetu svojih poslovnih aktivnosti i naftnih derivata, cjenovnom politikom i pravovremenim isporukama, HIFA-OIL je ispunila ne samo svoju poslovnu misiju nego i društvenu odgovornost tržišnog učesnika i zaštitnika čovjekove okoline.

Potpuna predanost kupcima, zdrava poslovna politika, korektni dugogodišnji odnosi sa rafinerijama kao i osposobljeni uposlenici i menadžment rukovođen ciljevima, bili su osnova za uspjeh kojeg svjedočimo u godinama postojanja HIFA – OIL.

To smo mi

100 % Domaća kompanija


Kvalitet usluga gdje se svaki partner prepoznaje kao najznačajniji


Neupitna pravovremena usluga


Ukupna distribuirana količina u prošloj godini je 300.000 tona naftnih derivata


Preko 12.000 isporučenih cisterni naftnih derivata


Na inotržišta isporučeno preko 60.000 tona naftnih derivata


Velika flota naših transportnih sredstava svakodnevno snabdijeva naše kupce od Austrije do Bugarske